Výpočty a simulácie

Vyvíjate produkt, súčástku alebo zariadenie ?
Chcete vylepšiť výrobok?
Chcete vylepšiť výrobok?
Chcete aby sa Váš produkt nerozpadol? 

Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali kladne, máme pre Vás rešenie

Analýza situácie a konzultácia so zákazníkom

Súčastí úspešného vytvorení produktu je jeho pevnostné overenie. To možno urobiť dvoma spôsobmi. Tým prvým je vyrobením produktu a následné otestovanie v rámci fyzikálnych laboratórií. Toto nákladné riešenie je lepšie použiť až na finálny produkt. Preto Vám ponúkame spoluprácu pri vývoji produktu. Ak už máte prvotný návrh výrobku, stačí nám zaslať CAD model, v neutrálnom formáte (STEP, IGES, STL) alebo natívnym formáte (CATIA, Creo, SolidWorks, SolidEdge, Inventor). Ďalej nám stačí povedať o prevádzkovom zaťažení a materiálu aký chcete použiť. Pokiaľ však niečo z toho nemáte, stačí napísať email prípadne zavolať, a spoločnými silami na to prídeme.

Simulácia

Samotná simulácia zohľadňuje zaťaženie pôsobiace na výrobok. Pomocou metódy konečných prvkov MKP (angl. Finite element modelling – FEM) sa Váš 3D model rozdelí na malé prvky a tie potom tvoria tzv. Konečný-prvkový model. Sily a zaťaženie sú aplikované na tento model a výsledkom je rozloženia napätia v prípade pevnostnej analýzy. Ak sa bavíme o dynamickej analýze, najprv sa spočítajú vlastnu frekvencie modelu a následne odozva produktu na rôzne frekvencie. Teplotný analýza slúži na overenie funkčnosti pri vystavení teplotnému žiarenia a alebo pri vedení tepla produktom.

Vyhodnotenie a prípadné návrhy na zlepšenie

Vyhodnotenie simulácie prebieha v niekoľkých krokoch. V prípade pevnostné analýzy je prvým krokom pohľad na rozloženie napätia podľa kritéria Von Mises a určenie či zaťaženie nie je moc veľké. Pri príliš veľkom napätí odporučíme použiť lepší materiál a alebo znížiť prevádzkové napätie, pokiaľ to bude možné. Avšak ak lineárne napätie neprekračuje niekoľko násobne medzu sklzu použitého materiálu, detailnejšie skúmame, či napätie neprekročí medzu pevnosti materiálu. Samozrejme to závisí od prevádzkových podmienok. Avšak v drvivej väčšine aplikácií by napätie nemali prekračovať medzu sklzu. Pri dynamickej analýze je zase dôležité vyhnúť sa frekvenciám, ktoré sú blízko vlastny frekvenciu výrobku.

Kontaktujte nás

    Menu