Virtuálné testovanie prototypov

Chcete zvalidovať váš prototyp?
Nieste si istý funkčnosťou výrobku alebo zariadenia?
Nieste si istý funkčnosťou výrobku alebo zariadenia?
Chcete mať kvalitnejšie výrobky?

Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali kladne, máme pre Vás rešenie

Diskusia

Spoločne zanalyzujeme Váš návrh výrobku alebo prototyp a zadefinujeme si potrebné funkčné vlastnosti.

Testovanie, optimalizácia

V tejto fáze skontrolujeme, či Vaša predstava o použitom materiáli a tvaru výrobku zodpovedá realizovateľnosti či funkčnosti výrobku. Na analýzu a vyhodnotenie používame certifikovaný software ANSYS podľa normy ISO 9001:2015. V prípade požiadavky na ušetrenie hmotnosti prevedieme optimalizáciu tvaru. To umožní znížiť hmotnosť pričom pevnosť zostane zachovaná.

Výsledky, návrhy na zmeny

Detailné výsledky z testovania Vám odovzdáme vo forme prezentácie prípadne po dohode aj v elektronickej podobe. Ukážeme Vám kritické miesta na ktoré by ste sa mali zamerať pri navrhovaní výrobku. V prípade optimalizácie tvaru Vám dodáme 3D model, ktorý bude optimalizovaný pre Vašu výrobnú metódu. Po dohovore je možné vykonať aj fyzický test s certifikátom.

Kontaktujte nás

    Menu