Konzistentné jednotky

Konzistentné jednotky

Je dôležité používať konzistentné jenodntky ve FEA softwaroch. Niekdy sa mi stane, že mi okamžite nepríde na mysel, aký rád vstupných hodnot mám použiť v ANSYSe, napr. hustota alebo zrychlenie, zvláste keď začínám nový projekt. Preto som pripravil velmi jednoduchú tabulku konzistentných jednotek použitým pro Ansys. Najpr si ale definujme soustavu konzistetných jednotek:
  • 1 jednotka síly = 1 jednotka hmotnosti * 1 jednotka zrychlenie
  • 1 jednotka zrychlenie = 1 jednotka délky / (1 jednotka času)^2
  • 1 jednotka hustoty = 1 jednotka hmotnosti / (1 jednotka délky)^3

Obr. 1 – Konzistentné jednotky

Vezmime príklad ocele:

  • Modul pružsnoti = 210 000 MPa
  • Poissonov pomer = 0.3
  • Hustota: 7850 kg/m3

Obr. 2 – Konzistentné jednotky – ocel

Obr. 3 – Tabuľka legendy

A to je všetko. Zvyčajne používam jednotky zvýraznené v treťom riadku.

Menu